Przejdź do głównej treści

TreeSelectorEx

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Jest to lista wyboru, której elementy mogą posiadać listę podelementów, które również mogą posiadać podelementy itd. Zawartość definiujemy ręcznie lub za pomocą zapytania SQL. Zawiera pole wyszukowania elementów, oraz przyciski odpowiadające pokazaniu i zchowaniu wszystkich podelementów oraz odświerzeniu zawartości pola. Po wybraniu elementu wyświetla on nazwę wybranego elementu.

Dodanie Obiektu

Widok
Pole na dialogu
Pole na dialogu
Pole po kliknięciu
Pole po kliknięciu

Metody

setQuery(string query)

Jeżeli chcemy dodać dane z zapytania SQL, to musimy wykonać kwerendę przez metodę setQuery;

$sectionTree->setQuery("SELECT id____ AS keyval, prn_id, dscrpt AS name__, 'FOLDER' AS icon__ FROM cregisters.creg_exactoris_sections o WHERE NOT is_del ORDER BY 3");