Przejdź do głównej treści

ActionLink

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Dedykowany widget do umieszczania linków akcji na formularzu.

Dodanie Obiektu

Kod
$resetHWND = Application::registerDialog(Application::getShortName('MarketResetPasswordForm'), 'MarketResetPasswordForm', MOD_PATH.'Tools/Market/forms/MarketResetPasswordForm.inc');

$resetPasswordButton = new ActionLink($this->name.'actionResetPasswordLink');
$resetPasswordButton->text = Translator::translate('Nie pamiętasz hasła?');
$resetPasswordButton->helpText = Translator::translate('Kliknij, aby zresetować hasło do swojego konta');
$resetPasswordButton->width = '230px';
$resetPasswordButton->setStyle('', 'text-align:left;');
$resetPasswordButton->addHTMLAttr('onClick', 'App.openDialogEx(\''.$resetHWND.'\');if(!App.'.$this->name.'.onClose())return false;App.'.$this->name.'.close();');

$composer->addNext($resetPasswordButton);   

Dostępne metody

addHTMLAttr(tag, vartość)

Dodaje do naszego widgetu, atrybut html-owski

$resetPasswordButton->addHTMLAttr('onClick', 'alert(\'onClick\')');