Przejdź do głównej treści

MixedDataExtSelect


Jest to lista wyboru, której elementy definiujemy za pomocą SQL. Domyślnie jest opcja wyszukiwania jako pole tekstowe, ale także można rozwinąć listę.

Dodanie Obiektu

Widok
Pole na dialogu
Pole na dialogu
Pole po rozwinięciu listy
Pole po rozwinięciu listy

Dostępne właściwości

valueField

Wymagane! Trzeba zadeklarować jaka kolumna będzie jako value w selekcie. Musi się nazywać tak samo jak w query

$obiekt->valueField = 'id____';

labelField

Wymagane! Trzeba zadeklarować jaka kolumna będzie jako label w selekcie. Musi się nazywać tak samo jak w query

$obiekt->labelField = 'text';

dataType

By móc zadeklarować wiele tabel w mixedContentQuery

$obiekt->dataType = ExtSelect::DATA_TYPE_ARRAY;

showListIcon

W celu pokazania listy wyborów z ikonkami/miniaturkami należy ustawić parametr showListIcon = TRUE, oraz w parametrze loadDataColumns ustawić nazwę kolumny z zapytania sql, która będzie przedstawiać ikonkę

$obiekt->showListIcon = TRUE;
$obiekt->loadDataColumns = ['foto__'];

multiselect

W celu umożliwienia wybrania kilku opcji należy ustawić parametr multiselect = TRUE.

$obiekt->multiselect = TRUE;

withClearButton

W celu wyświetlenie przycisku do czyszczenia selecta z wybranych itemów, nalezy ustawić withClearButton = TRUE;

$obiekt->withClearButton = TRUE;