Przejdź do głównej treści

CheckBox2

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Jest to pole typu CheckBox z możliwością zaznaczenia/odznaczenia.

Dodanie Obiektu

Poniższy fragment kodu dodaje obiekt CheckBox2 do okienka dialogowego.

Widok
Pole na dialogu
Pole na dialogu

Pole po najechaniu kursorem
Pole po najechaniu kursorem

Dostępne właściwości

leftCaption

Wyświetla po lewej stronie etykiety pole do zaznaczenia.

$is_hid->leftCaption = Translator::translate('ukryty');

rightCaption

Wyświetla po prawej stronie etykiety pole do zaznaczenia.

$is_hid->rightCaption = Translator::translate('ukryty');

helpText

Wyświetla tekst pomocy po najechaniu kursorem.

$is_hid->helpText = Translator::translateJS('Status oznaczony tym atrybutem podlega specjalnemu traktowaniu. <br><br> Nie ma możliwości ręcznego wskazania takiego statusu z komponentu do wyboru statusów (chyba że jest już ustawiony).<br><br> Status taki można ustawić tylko poprzez <b>procedurę</b> lub za pomocą mechanizmu <b>custom widget</b>.');

Obsługa zdarzeń Javascript

onChange

Obsługa zdarzania onChange. Jako string należy przekazać kod js, który zostanie wywołany momencie wykrycia tego zdarzenia na obiekcie.

$is_hid->onChange = 'alert(\'onChane\')';

onClick

Obsługa zdarzania onClick. Jako string należy przekazać kod js, który zostanie wywołany momencie wykrycia tego zdarzenia na obiekcie.

$is_hid->onClick = 'alert(\'onClick\')';