Przejdź do głównej treści

CalendarInput

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Dedykowane pole do wprowadzania daty oraz czasu.

Dodanie Obiektu

Kod
/**
* @param $name
* @param null $defaultValue
* @param bool $mandatory
* @param bool $submitOnClose
*/
$datCal = new CalendarInput($this->name.'bslend', strftime('%Y-%m-%d %H:%M', time()), FALSE, FALSE);  
$datCal->withClearButton = TRUE; 
$datCal->setLabel(Translator::translate('Czas do'));
$datCal->setFormat();

$composer->addNext($datCal, 'bslend');

Dostępne metody

setFormat($format)

Metoda setFormat określa, czy pole ma obejmować (Domyślna wartość y-m-d h:i)

  • data z godziną 'y-m-d h:i'
  • godzinę (Godzina:Minuta) 'h:i'
  • datę (Rok-Miesiąc-Dzień) 'y-m-d'
$datCal->setFormat('y-m-d h:i');

Dostępne własności

withClearButton

Atrybut withClearButton określa, czy widoczny ma być przycisk kasowania wartości pola.

$datCal->withClearButton = TRUE;

submitOnClose

Określa czy po zamknięciu ma zostać wysłana wartość

$datCal->submitOnClose = FALSE;