Przejdź do głównej treści

ImageCheckBoxGroup

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Pole typu checkbox umożliwiające wyświetlanie obrazków jako opcji.

Dodanie Obiektu

Widok

Dostępne metody

setGrid($gridCellWidth, $gridCellHeight, $gridGap = '16px')

Ustawia szerokość i wysokość pojedynczego kafelku oraz odstęp pomiędzy kafelkami.

$obiekt->setGrid('230px', '210px');

addItem(string $alias, string $imagePath)

Dodaje opcję wyboru jako obrazek.

$obiekt->addItem('3', $imgdir.'obieg3.png');