Przejdź do głównej treści

ImageRadioButtonGroup

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Pole typu radio umożliwiające wyświetlanie obrazków jako opcji.

Utworzenie Obiektu

Widok

Dostępne metody

setGrid

Ustawia szerokość i wysokość pojedynczego kafelku oraz odstęp pomiędzy kafelkami.

$obiekt->setGrid('300px', '250px', '50px');

addItem(string $alias, $imagePath, string $imageName, bool $showImageName)

Dodaje opcję wyboru jako obrazek.

$obiekt->addItem('3', $imgdir.'obieg3.png');

setReadOnly

Domyślna wartość "True"

$obiekt->setReadOnly();