Przejdź do głównej treści

ColorPickerEx

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Jest to pole prezentujące kolor, po kliknięciu umożliwia wybór z palety bądź określenie go szesnastkowo.

Dodanie Obiektu

Poniższy fragment kodu dodaje obiekt ColorPickerEx do okienka dialogowego.

Widok
Pole na dialogu
Pole na dialogu

Pole po kliknięciu
Pole po kliknięciu

Zwracana wartość jest w postaci kodu HEX (np. #ffffff).

Dostępne metody

setValue(string $color)

$colour->setValue($color);

Obsługa zdarzeń Javascript

onChange

Obsługa zdarzania onChange. Jako string należy przekazać kod js, który zostanie wywołany momencie wykrycia tego zdarzenia na obiekcie.

$obiekt->onChange = 'alert(\'onChane\')';