Przejdź do głównej treści

DBSelect

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Jest to pole prezentujące kolor, po kliknięciu umożliwia wybór z palety bądź określenie go szesnastkowo.

Dodanie Obiektu

Poniższy fragment kodu dodaje obiekt DBSelect do okienka dialogowego.

Widok
Pole na dialogu
Pole na dialogu

Dostępne właściwości

withDefaultItem

Wyświetla domyślny element -- wybierz --. Default: TRUE

$obiekt->withDefaultItem = TRUE;

defaultItemCaption

Etykieta dla domyślnego elementu. Default: -- wybierz --

$obiekt->defaultItemCaption = '-- wybierz --';

addIcon($icon, $title = NULL, $onClick = NULL)

Metoda umożliwia dodanie przycisku do naszego DBSelect`a.

$HWND = Application::registerDialog(
  Application::getShortName('DataSources'),
  'DataSources',
  MOD_PATH.'Dictionaries/DataSources/DataSources.inc'
);

$obiekt->addIcon(
  IMG_PATH.'toolbarIcons/settings_small.png',
  Translator::translate('Zarządzaj źródłami danych'),
  'App.openDialogEx(\''.$HWND.'\', null, null);'
);

Obsługa zdarzeń Javascript

onChange

Obsługa zdarzania onChange. Jako string należy przekazać kod js, który zostanie wywołany momencie wykrycia tego zdarzenia na obiekcie.

$obiekt->onChange = 'alert(\'onChane\')';