Przejdź do głównej treści

TextInput2

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Dedykowane pole do wprowadzania treści.

Dodanie Obiektu

Widok

setType($type)

Zmienia pole tekstowe w zaawansowany edytor:

Typ - JSON

Widok

Typ - PHP

$obiekt->setType('php');

Typ - JavaScript

$obiekt->setType('javascript');

Typ - Edytor html

$obiekt->setType('html');

withClearButton

Dodaje przycisk do wyczyszczenia aktualnie wybranych elementów.

$obiekt->withClearButton = true;

setLabel(string $tekst)

Ustawia label na inpucie

$obiekt->setLabel(Translator::translate('Jakiś label'));