Przejdź do głównej treści

TimeIntervalInput

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Dedykowane pole do wprowadzania interwału czasu.

Dodanie Obiektu

Widok

Pole timeInterval jest rozszerzeniem pola tekstowego o zastosowane maski działające zgodnie z założeniem:

  1. Istnieje możliwość wpisania cyfr 0-9 bez znaków specjalnych.
  2. Po kliknięciu przycisku enter uzupełnia się domyślnie zdefiniowany interwał czasu.
  3. W przypadku, gdy uzupełnione pole zawiera bardziej szczegółowy interwał czasu domyślne wartości podpowiadają się według klucza - d (doba), następnie h (godzina), m (minuta) oraz s (sekunda).
  4. Istnieje możliwość zdefiniowania maski określającej, jaki interwał czasu jest możliwy do uzupełnienia.

Dostępne właściwości

defaultInterval

Pozwala na ustawienie domyślnego interwału czasu uzupełniającego się automatycznie po pierwszym kliknięciu przycisku enter lub kliknięciu myszką w dowolne pole na formularzu.

$obiekt->defaultInterval = 'h';

Możliwe interwały czasu do wpisania to:

  • doba 'd'
  • godzina 'h' (Domyślna wartość)
  • minuta 'm'
  • sekunda 's'

timeInterval

Pozwala na zdefiniowanie, jaki interwał czasu jest dostępny dla wybranego pola. W przypadku wybrania maski niezawierającej np. sekund nie będzie możliwości uzupełnienia wartości dla sekund.

W przypadku, gdy stała nie zostanie uzupełniona, będzie działać domyślna maska doba-godzina-minuta (dhm).

$obiekt->timeInterval = 'dhm';