Przejdź do głównej treści

Dialogi

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Dialogi są podstawowym elementem pracy użytkownika w systemie. Tworzone są przez rozszerzenie klasy DialogForm. Przyjmują postać prostego predefiniowanego okienka z formularzem wykorzystującym widgety, czy listy lub bardziej złożonej struktury z możliwością przełączania wewnętrznych zakładek.

Kreatory

Powiadomienia