Przejdź do głównej treści

Listy

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minutaGuide

W tym rozdziale zostaną zaprezentowane dwa rodzaje list: SimpleTable2 oraz DBTable. Każdy z tych komponentów generuje tabelę o dość bogatych możliwościach:

  • sortowanie po dowolnej kolumnie lub zablokowania sortowania dla wybranych kolumn
  • ustawienia własnego tylu css dla komórek tabeli
  • formatowanie zawartości komórki tabeli co do wyglądu i działania np. jako linku do innego miejsca w systemie, otworzenia dialoga itp.
  • ustawienie możliwości zaznaczenia wybranych wierszy w celu wykonania jakiejś akcji lub zablokowania wybierania wierszy w ogóle
  • sterowanie wyglądem tabeli co do ilości wyświetlanych wierszy, paginacji, domyślnego ukrywania/odkrywania kolumn
  • powiązanie listy z wyszukiwarką i/lub filtrami

Należy pamiętać o tym, iż nie jest to samodzielny element systemu w tym sensie, że zawsze listę umieszczamy w innym komponencie np. w oknie dialogu, panelu dodanym do innego elementu systemu itp.

A) SimpleTable2

SimpleTable2
SimpleTable2

B) DbTable

DBTable
DBTable