Przejdź do głównej treści

HintTextBox

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Dedykowane panel dla pola tekstowego, który po kliknięciu zamieni pole jedno liniowe na duże pole tekstowe.

Utworzenie Obiektu

Widok
Przycisk do panelu na dialogu
Przycisk do panelu na dialogu
Panel po kliknięciu w przycisk
Panel po kliknięciu w przycisk

Dostępne metody

attachTo

Przypisuje obiekt HintTextBox do wcześniej zadeklarowanego obiektu TextInput-a

$fixinfHint->attachTo($obiektTextInput);