Przejdź do głównej treści

Label

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Widget odpowiedzialny za wyświetlenie etykiety. Jeżeli chcesz dodać Label do innego widgetu, wtedy należy użyć metody $widget->setLabel() np. TextInput2

Utworzenie Obiektu

Widok
Widget na dialogu
Widget na dialogu
Pole po najechaniu kursorem
Pole po najechaniu kursorem

Dostępne metody

setRequired($isRequired = TRUE, $message = NULL)

Info

Dodaje do etykiety flagę wymagalności (natomiast obsługa leży po stronie serwera przez wdrożeniowca).

$obiekt->setRequired();

text

Treść etykiety

$obiekt->text = '<img src="'.IMG_PATH.'MessageBox/info.png" style="vertical-align:middle;">&nbsp;&nbsp;'.Translator::translate('Spośród wybranych użytkowników tylko wyżej wypisani posiadają certyfikat');

minHelp

Treść pomocy zostanie wyświetlona poniżej etykiety.

$obiekt->minHelp = Translator::translate('Ścieżka do pliku tpl. Musi być wypełniona dla wymiany przez plik lub portal między firmami');

helpText

$obiekt->helpText = Translator::translate('Podtyp klasy wybranej powyżej. Np. dla dokumentów jest to konkrenty typ dokumentu. W przypadku nie wybrania podtypu na formularzu dokumentu zostaną załadowane wszystkie zdefiniowane statusu, w których nie określono podtypu. <br><br><b>Pole zostanie załadowane dostępnymi podtypami w momencie wybrania klasy.</b>');