Przejdź do głównej treści

PrettyCheckBox

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Jest to pole typu CheckBox z możliwością zaznaczenia/odznaczenia.

Dodanie Obiektu

Poniższy fragment kodu dodaje obiekt PrettyCheckBox do okienka dialogowego.

Widok
Pole na dialogu
Pole na dialogu
Pole po kliknięciu
Pole po kliknięciu

Metody

leftCaption

Wyświetla po lewej stronie etykiety pole do zaznaczenia.

$prettyCheckbox->leftCaption = Translator::translate('Otwórz zadanie po utworzeniu');

rightCaption

Wyświetla po prawej stronie etykiety pole do zaznaczenia.

$prettyCheckbox->rightCaption = Translator::translate('Otwórz zadanie po utworzeniu');