Przejdź do głównej treści

Mechanizm pól połączonych

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Czym jest mechanizm pól połączonych

Jest to mechanizm, który wprowadza zmiany na drugim polu, po wprowadzonej zmianie przez urzytkownika na pierwszym polu. Bardziej obrazowo,

  1. Zastosowanie w rejestrach: Użycie znacznika pola, które jest listą wyboru, SQLu innej listy spowoduje jej automatyczne odświeżanie/filtrowanie.

przykład:

w rejestrze cregisters.creg_moj_rejestr, pole "grupa" jest zdefiniowana jako select z listą grup

"pracownik" jest listą pracowników/użytkowników

{"sql":"SELECT usr_id,usrnam FROM users WHERE is_del IS NOT TRUE AND (CASE WHEN {cregisters.creg_moj_rejestr.grupa} = '' THEN true ELSE usr_id IN (SELECT usr_id FROM users_link_group WHERE grp_id = nullif({cregisters.creg_moj_rejestr.grupa},'')::int) END)"}

Taka konfiguracja spowoduje przeładowanie listy pracowników przy każdej zmianie grupy.