Przejdź do głównej treści

SweetWizard - kreator

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

SweetWizard jest to duży kreator z listą etapów w nagłówku.

Widoki

wizard1wizard2

Dodanie etapu

Aby, dodać etap należy zdefiniować metodę z prefixem create oraz save np. createWelcomePage i saveWelcomePage, następnie dodać nazwę metody create do jako wartość do tablicy SweetWizard::$stepsDefMethods

protected static $stepsDefMethods = [
  'createWelcomePage',
  // ....
];

oraz uzupełnić tablicę SweetWizard::stepsDetails, która to jest deklarowana w konstruktorze.

$this->stepsDetails = [
  'createWelcomePage' => [
    'step' => [
      'icon' => 'eic eic-checklist-checked',
      'title' => Translator::translate('Witamy'),
      'info' => '',
    ],
    'page' => [
      'title'   => Translator::translate('Od czego zacząć?'),
      'subTitle' => Translator::translate('Wybierz aplikacje i obszary, które chcesz pierwsze skonfigurować.')
    ]
  ],
];

Metoda create

Kolejną czynnością to w metodzie create na początku wywołać $this->setHeaderStep(), co odpowiada za aktualizację stanu w nagłówku kreatora.

/**
* @param $number
* @return Panel
*/
protected function createWelcomePage($number) {
  $panel = $this->getPanel($number);
  $this->setHeaderStep(__FUNCTION__);
  
  // ...
  
  return $panel;
}

Porady

Pozostałe informacje jak pisać kreator znajdziesz w artykule DialogWizard'u