Przejdź do głównej treści

Dialog rozszerzony

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Ten artykuł zawiera opis jak utworzyć dialog, który posiada kilka kolumn z polami, które można grupować.

Widok
Przkład dialogu rozszerzonego
Przkład dialogu rozszerzonego

Wzorcowym rozszerzonym dialogiem jest Dialog, który posiada listę oraz z filtry np. lista Klientów.

  1. By utworzyć dialog rozszerzony należy utworzyć instancję ModuleComposer a następnie jeśli chcesz by twój moduł dodany do listy, był zawsze na wierzchu nie ustawiaj parametru showFiltersOnListLabel na wartość TRUE.

Poniższy przykład tworzy kolumnę z filtrami, który będzie domyślnie schowany.

require_once(LIB_PATH.'widgets/LayoutComposer/ModuleComposer.inc');
$mc = new ModuleComposer($this, ModuleComposer::SKIN_GRAY);
$mc->showFiltersOnListLabel = TRUE;
  1. By dodać do modułu utworzony wcześniej Toolbar wystarczy, że na wcześniej utworzonym obiekcie ModuleComposer uruchomisz akcję addToolBar tak jak poniżej:
$mc->addToolBar($this->toolBar);
  1. Możesz także dodać wyszukiwarkę do naszego modułu przez użycie addSearchBar.
$mc->addSearchBar($this->contactsList->getSearchBar());

Info

Ale tak jak widzisz w powyższym przykładnie SearchBar musi być utworzony na obiekcie listy, na której mamy działać!

  1. Następnie należy na naszej liście wywołać metodę toHtml oraz przesłać w ów metodzie nasz moduł.
$this->contactsList->toHtml($mc);
  1. Na koniec należy z naszego modułu wygenerować html
$mc->toHtml();