Przejdź do głównej treści

Ikona w pasku zadań dla własnego dialoga

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Artykuł ma przedstawić jak należy zdefiniować własną formatkę aby w pasku zadań by pojawiła się ikona.

W kodzie źródłowym formatki a dokładniej w metodzie __construct, należy dodać przypisanie $this->icon = 'eic eic-map-marker';

  /**
   * @param $name
   * @param null $caption
   * @param int $mode
   */
  public function __construct($name, $caption = NULL, $mode = BS_DIALOG) {
    parent::__construct($name, Translator::translate('Google Maps'), BS_DIALOG);
    $this->path = App::makeRelativePath(__FILE__);
    
    
    $this->icon = 'eic eic-map-marker';


    $this->width = '780px';
    $this->height = '740px';

    if ($this->isOpened() AND !$this->noNeedForCreate() AND !Request::hasMethodCall($this->name, array_keys(self::$cMethods))) {
      $this->create();
    }
  }

Lista dostępnych ikon

Ready iconsopen in new window