Przejdź do głównej treści

Notyfikacje

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Ten rodzaj powiadomień zawsze pojawia się w prawym górnym rogu ekranu.

Definicja

// class JScript
/**
 * @param string  $message Wiadomość
 * @param string $type Użyj stałej JScript::NOTIFY_*
 * @param bool   $addJS Czy skrypt ma być od razu dodany do callbacka, jeżeli false to zostanie tylko zwrócony
 *
 * @return string
 */
public static function notify($message, $type, $addJS = TRUE) :string {}

Dostępne typy powiadomienia:

  • JScript::NOTIFY_INFO
  • JScript::NOTIFY_ALERT
  • JScript::NOTIFY_HELP
  • JScript::NOTIFY_SUCCESS
  • JScript::NOTIFY_WARNING
  • JScript::NOTIFY_ERROR
  • JScript::NOTIFY_DELETE

Przykłady użycia

Powiadomienie typu sukces

Widok

Powiadomienie typu info

Widok

Powiadomienie typu alert

Widok

Powiadomienie typu ostrzeżenie

Widok

Powiadomienie typu błąd

Widok

Powiadomienie typu help

Widok

Powiadomienie o usunięciu

Widok