Przejdź do głównej treści

Dialog z zakładkami


Ten artykuł zawiera opis jak utworzyć dialog, który posiada kilka prostych dialogów widocznych jako zakładki.

Widok 1

Widok z zakładkami na całym dialogu

Obiekt typu NewPostPanel

Utwórz nowy obiekt typu NewPostPanel najlepiej w konstruktorze dialogu
Poniżej przykład utworzenia nowego obiektu dla panelu zakładek,

$this->tabPanel = new NewPostPanel($this->name.'_NP', $style);
$this->tabPanel->left = '0px';
$this->tabPanel->top = '0px';
$this->tabPanel->width = '100%';
$this->tabPanel->height = '100%';

Metodzie open

Sprawdzamy, czy jakaś zakładka została otwarta wcześniej, jeśli nie była otworzona to przez poniższy przykład możemy ustawić, która zakładka i tym samym, który dialog ma zostać wczytany jako pierwszy.

$this->tabPanel->selectTab($this->contentTab->name);

Następnie musimy pobrać nazwę wybranej zakładki przez:

$reg = $this->tabPanel->getSelectedName();

By móc dodać dialog, pierw musimy generować wybrany dialog wg. nazwy, a następnie dodajemy go do zakładki przez metodę add.

if ($this->createInnerForm($reg)) {
  if (isset($this->contentTab) && $reg == $this->contentTab->name) {
    $this->contentTab->add($this->innerForm);
  }
  if (isset($this->attachmentsTab) && $reg == $this->attachmentsTab->name) {
    $this->attachmentsTab->add($this->innerForm);
  }
}

Metoda createInnerForm

Wczytuje i przypisuje do zmiennej globalnej, zaznaczony dialog.

public function createInnerForm($reg, $forceOpen = FALSE) {
  $reg = str_replace($this->name, '', $reg);
  if (!isset($this->innerForm) || !is_object($this->innerForm) || (get_class($this->innerForm) != $reg.'Form')) {
    if (!file_exists('./classes/KnowledgeBase/forms/KnowledgeBase'.$reg.'Form.inc')) {
      return FALSE;
    }
    require_once('./classes/KnowledgeBase/forms/KnowledgeBase'.$reg.'Form.inc');
    $class = 'KnowledgeBase'.$reg.'Form';
    $this->innerForm = new $class($this->name.substr(md5($reg), 0, 6), '', DS_CHILD, FALSE);
  }

  try {
    if (!$this->innerForm->isOpened() || $forceOpen) {
      $this->innerForm->cnt_style = 'height:100%;';
      $this->innerForm->top = '0px';
      $this->innerForm->left = '0px';
      $this->innerForm->width = '100%';
      $this->innerForm->height = '100%';
      $this->innerForm->style = 'padding:6px; -moz-box-sizing:border-box; box-sizing:border-box;';
      $this->innerForm->init(array('knbaid' => $this->knbaid, 'mode' => ((($this->dstyle & BS_DIALOG) == BS_DIALOG) ? 'preview' : TRUE)));
      $this->innerForm->create();
    }
  } catch (Exception $e) {
    return FALSE;
  }
  $this->innerForm->style = 'padding:6px; -moz-box-sizing:border-box; box-sizing:border-box;';
    
  return TRUE;
}

Metoda create

Następnie już w metodzie create przez referencję możemy dodawać nowe zakładki

$this->contentTab = &$this->tabPanel->addTab($this->name.'Content', Translator::translate('Treść'));
$this->attachmentsTab = &$this->tabPanel->addTab($this->name.'Attachments', Translator::translate('Załączniki'));
 • Jeszcze podpinamy akcje js-ową na wydarzeniu onSelect by odwołać się do metody w naszej klasie dialoga by wczytać odpowiedni dialog, który jest przypisany do naszych zakładek.
$this->contentTab->onSelect = 'if (!isset($(\''.$this->contentTab->name.'_tab\').firstChild)) $A1(\''.$this->HWND.'\',\''.$this->name.'\',1,\''.$this->contentTab->name.'\',\'$(\\\''.$this->contentTab->name.'_tab\\\').innerHTML=text;\', 0, true);';
$this->attachmentsTab->onSelect = 'if (!isset($(\''.$this->attachmentsTab->name.'_tab\').firstChild)) $A1(\''.$this->HWND.'\',\''.$this->name.'\',1,\''.$this->attachmentsTab->name.'\',\'$(\\\''.$this->attachmentsTab->name.'_tab\\\').innerHTML=text;\', 0, true);';

Spowoduje to, wewnętrzne odpytanie naszej klasy, w którym są one użyte, o klucz nr 1, z zmiennej statycznej tablicy cMethods(), który w tym wypadku prowadzi do metody refreshInnerForm.

Porady

Jeśli nie wiesz jak ma wyglądać cMethods, wejdź tutaj Prosty dialog.

  public function refreshInnerForm($param = NULL) {
    if (!$param) {
      // pobierany nazwę zakładki
      $param = $this->tabPanel->getSelectedName();
    }
    // generujemy tutaj odpowiedni dialog i nadajemy mu właściwości tj. wysokość,szerokość, style itp. <small>przykład powyżej</small>
    if (!$this->createInnerForm($param, TRUE)) {
      return NULL;
    }
    return $this->innerForm->toHtml();
  }

Powyższa metoda zwraca nam dialog jako html/string, a następnie ten dialog jest dynamicznie wkładany do zakładki.