Przejdź do głównej treści

Alerty


Komunikaty alertów (bez względu na ich rodzaj) pojawiają się na środku ekranu.

Alerty proste

Definicja

/**
 * @var message - Komunikat do wyświetlenia
 * @var icon - rodzaj ikony komunikatu (Domyślnie 'i')
 * @var tt - czas wyświetlania (Domyślnie 1700ms)
 */
NewFrame.showInfo(message, icon, tt);

Dostępne typy ikon (powiadomień):

 • 'i' - info
 • 'a' - alert
 • 'h' - help
 • 's' - success
 • 'w' - warning
 • 'e' - error

Przykłady użycia

Widok
Widok
Widok
Widok
Widok
Widok

JScript::sweetAlert()

Ten rodzaj alertu, w odróżnieniu od alertu prostego czy notyfikacji, nie znika automatycznie, lecz wymaga akcji/potwierdzenia ze strony użytkownika. Dodatkowo może zawierać obrazki, ikony, linki oraz inne elementy html. Zatem w zależności od wykorzystania opcji może być on nieskomplikowanym komunikatem informacyjnym aż po złożony confirmbox.

Info
JScript::sweetAlert('Użytkowniku, zostałeś poinformowany przykładowym sweetAlertem', ['type' => 'info']);

Definicja

/**
 * @param string $message Wiadomość
 * @param array $options Tablica opcji
 * @param bool  $addJS  Czy skrypt ma być od razu dodany do callbacka, jeżeli false to zostanie tylko zwrócony
 * @param string|null $onOKClick Kod JavaScript, który zostanie wykonany po kliknięciu przycisku potwierdzenia
 * @param string|null $onCancelClick Kod JavaScript , który zostanie wywołany po kliknięciu przycisku anulowania
 *
 * @return string
 */
JScript::sweetAlert($message, $options = [], $addJS = TRUE, string $onOKClick = NULL, string $onCancelClick = NULL) :string  

Ikony (typy) alertów

info  question  success  warning  error  delete

Opis parametru $options

klucztypopis przyjmowanych wartości
typestringRodzaj alertu; dodaje w nagłówku odpowiednią ikonę.
Przyjmowane wartości
 • info
 • question
 • success
 • warning
 • error
 • delete
titlestringTreść nagłówka alertu
footerstringTreść stopki alertu
textstringWiadomość alertu (nie parsuje kodu html)
htmlstringTreść aletu
imageUrlstringLink do obrazka jaki ma być wyświetlany nad tytułem alertu, a poniżej ikony typu
imageWidthint, stringSzerokość wyświetlania obrazka podanego w parametrze imageUrl. Jeśli podawana jako string to wraz z jednostką np. 240px.
imageHeightint, stringWysokość wyświetlania obrazka podanego w parametrze imageUrl. Jeśli podawana jako string to wraz z jednostką np. 100px.
widthint, stringSzerokość okienka alertu. Jeśli podawana jako string to wraz z jednostką np. 240px.
paddingstringPadding treści alertu względem jego 'okienka', np. 40px 60px
showCloseButtonbooleanCzy pokazać krzyżyk zamykania onkna alertu; domyślnie TRUE.
showConfirmButtonbooleanCzy pokazać przycisk potwierdzenia; domyślnie TRUE
showCancelButtonbooleanCzy pokazać przycisk anulowania; domyślnie FALSE
confirmButtonTextstringNapis przycisku potwierdzenia; przyjmuje także kod html, więc np. można dodać ikonę na przycisku.
cancelButtonTextstringNapis przycisku anulowania; przyjmuje także kod html, więc np. można dodać ikonę na przycisku.
confirmButtonClassstringKlasa css przycisku potwierdzenia.
cancelButtonClassstringKlasa css przycisku anulowania.

Uwaga

W parametrze $message można przesłać tylko prosty tekst, kod html nie zostanie przetworzony.

Jeśli zostaną przesłane w tablicy opcji (parametr $options) takie klucze jak text lub html, to przesłana treść w parametrze $message zostanie nadpisana.

Klucze opcji text oraz html należy używać zamiennie; przy zastosowaniu obu użyty będzie tylko html.

JScript::confirmAction()

Komunikat z potwierdzeniem

definicja
/**
 * @param string|array $message Wiadomość
 * @param string    $onOKClick JavaScript, który zostanie wykonany po kliknięciu przycisku OK
 * @param null|string $onCancelClick JavaScript, który zostanie wywołany po kliknięciu przycisku anuluj
 * @param bool     $addJS Czy skrypt ma być od razu dodany do callbacka, jeżeli false to zostanie tylko zwrócony 
 *
 * @return string Zwraca Javascript wywołania alertu
 */
JScript::confirmAction($message, $onOKClick, $onCancelClick = NULL, $addJS = TRUE) :string

JScript::confirmDelete()

Komunikat potwierdzenia z usunięcia

definicja
/**
 * @param string|array $message Wiadomość
 * @param string    $onOKClick JavaScript, który zostanie wykonany po kliknięciu przycisku OK
 * @param null|string $onCancelClick JavaScript, który zostanie wywołany po kliknięciu przycisku anuluj
 * @param bool     $addJS Czy skrypt ma być od razu dodany do callbacka, jeżeli false to zostanie tylko zwrócony 
 *
 * @return string Zwraca Javascript wywołania alertu
 */
JScript::confirmDelete($message, $onOKClick, $onCancelClick = NULL, $addJS = TRUE) :string

JScript::confirmRestoreDeleted()

Komunikat potwierdzenia z przywrócenia usuniętego obiektu

definicja
/**
 * @param string|array $message Wiadomość
 * @param string    $onOKClick JavaScript, który zostanie wykonany po kliknięciu przycisku OK
 * @param null|string $onCancelClick JavaScript, który zostanie wywołany po kliknięciu przycisku anuluj
 * @param bool     $addJS Czy skrypt ma być od razu dodany do callbacka, jeżeli false to zostanie tylko zwrócony 
 *
 * @return string Zwraca Javascript wywołania alertu
 */
JScript::confirmRestoreDeleted($message, $onOKClick, $onCancelClick = NULL, $addJS = TRUE) :string