Przejdź do głównej treści

Dialog Form


Komponent ten pozwala na otwarcie okna dialogowego. Do którego możemy dodać inne komponenty graficzne. Jeżeli nigdy wcześniej nie tworzyłeś dialogów w systemie_ Ready_™ zajrzyj najpierw do tutorialu tworzenia prostego okna dialogowego.

Pole na dialogu

Przykład

Poniżej znajduje się prosty przykład definicji dialoga.
<?php

namespace ReadyApp\Demo\Forms;

use DialogForm;
use Translator;
use Application;
use WidgetException;
use JScript;

/**
 * Description of SampleNewDialog
 * Opisz tutaj co twoja klasa robi
 *
 * @package {nazwa aplikacji}
 * @createDate {data}
 * @lastModification {data}
 * @version 0.0.1
 * @author {Imię nazwisko <adres email>}
 * @license GPL
 */
class SampleNewDialog extends DialogForm {

  /**
   * @var array
   */
  protected static $cMethods = [];

  /**
   * SampleNewDialog constructor.
   *
   * @param string   $name
   * @param null|string $caption
   * @param int     $dstyle
   */
  public function __construct($name, $caption = NULL, $dstyle = BS_DIALOG) {
    parent::__construct($name, Translator::translate('Nowy przykładowy dialog'), $dstyle);

    $this->path = Application::makeRelativePath(__FILE__);
    $this->HWND = $this->createHWND();
    $this->height = '400px';
    $this->width = '350px';
    if (($this->isOpened()) AND (!$this->noNeedForCreate())) {
      $this->create();
    }
  }

  /**
   * Zwraca listę metod asynchronicznych
   *
   * @return array
   */
  public function getCallableMethods() {
    return self::$cMethods;
  }

  /**
   * open
   * metod wywoływana w celu zainicjowania okna dialogowego.
   *
   * @param null|string|array $params
   * @param null|array    $data
   */
  public function open($params = NULL, &$data = NULL) {
    parent::open($params, $data);
    // wywołanie metody budującej pola okna
    $this->create();
    $this->setWData(['text__' => 'Przykładowa zainicjowana wartość pola!!!']);

  }

  /**
   * save
   * Zapisywanie danych po wykonaniu akcji zapisu przez użytkownika na dialogu
   *
   * @return bool
   * @throws WidgetException
   */
  public function save() {
    if (!$this->isOpened()) {
      return FALSE;
    }
    $sData = $this->getSData();
    $wData = $this->getWData();
    
    // Wywołanie walidacji danych
    $this->validate($wData);

    // wywołanie kodu JS przekazanego jako parametr do dialoga
    if (isset($sData['afterSubmit'])) {
      JScript::add($sData['afterSubmit']);
    }

    $this->jsClose(TRUE);
    return true;
  }

  /**
   * create
   * Dodawanie komponentów graficznych
   *
   * @return void
   */
  public function create() {
    if (!$this->isOpened()) {
      return;
    }

//    // Powołanie pola
//    $textField = new TextInput2($this->name.'text__');
//    // Dodanie opisów
//    $textField->setLabel(Translator::translate('Opis pola'), Translator::translate('Podpowiedź do pola'));
//    // Określenie szerokości pola (opcjonalne)
//    $textField->width = 'calc(100% - '.(2 * self::SPACE_LEFT).'px)';
//    // Dodanie pola do kanwy
//    $this->addNext($textField, 'text__', self::P_TO_LEFT); // pierwszy parametr nowo dodawane pole | drugi parametr alias pola

    $this->addModernButtonsPanel([
      'bSave',
      'bCancel',
    ]);
  }

  /**
   * validate
   *
   * @param array $data
   *
   * @return bool
   * @throws WidgetException
   */
  protected function validate(array $data) {
    if (bs_empty_str($data['text__'])) {
      throw new WidgetException($this->name.'text__', Translator::translate('Wypełnij pole tekstowe'));
    }

    return true;
  }

}

Każdy dialog może w czasie w swego otwarcia odwołać się asynchronicznie do siebie po dodatkowe dane.

Dodatkowo w systemie możemy zbudować różnego rodzaju dialogi między innymi:

 • Prosty dialog – Posiada jedną kolumnę pól oraz przyciski zapisz i anuluj.
 • Dialog rozszerzony – Posiada więcej niż jedną kolumnę pól, które można grupować w grupę.
 • Dialog z zakładkami – To dialog, który posiada kilka prostych dialogów widocznych jak zakładki.
 • Kreator – Dialog posiadający kilka etapów, gdzie na każdym z nich wykonuje określone akcje.

Aby wyświetlić dialog, musimy go wywołać w systemie Ready\_™ możemy zrobić to w następujący sposób:

 • Wywołać z pomocą funkcji JS
  • App.openDialogByCls({CLSNAM}, {KEYVAL}, ({afterSubmit:'{AFTER_SUBMIT}', mode:'new'}).toJSONString());
  • App.createDialog('createProcessForm', 'SimpleProcessCreatingForm', './modules<br></br>/AProcesses/forms/SimpleProcessCreatingForm.inc', 'Zakladanie', '513',<br></br>({clsnam:'DOSS', strpid:351, devcid:'{devcid}', contid:'{contid}'}).toJSONString(), null, 'fast');
 • dodać go jako CustomWidget