Przejdź do głównej treści

Wykres typu mapa drzewka (tree map)

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Nowy typ wykresu to nic innego jak https://pl.wikipedia.org/wiki/Mapa_drzewa

Aby wygenerować taki wykres, należy przygotować raport (np. raport przychodów z podziałem na klientów). Raport powinien mieć tylko 2 kolumny:

  • nazwa która pojawi się na bloczku

  • wartość jaką prezentuje bloczek W panelu Definicja kartoteki raportu należy dodać zapytanie SQL oraz wskazać typ eWykresu jako Wykres typu mapa drzewa. Następnie na panelu Kolumny należy wybrać kolumny zawierające dane (nazwa oraz wartość) oraz ustawić im priorytet

  • nazwa priorytet 1

  • wartość priorytet 2 Zapisujemy kartotekę i możemy drukować raport.

A oto przykładowy wykres.