Przejdź do głównej treści

Grupowanie serii

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Udoskonalenie to ma na celu umożliwić tworzenie dynamicznej listy kolumn.

Główny problem, jaki do tej pory był przy wykresach to taki, że seria danych musiały "wiedzieć" do jakiej kolumny należy, przez co należało zdefiniować tyle kolumn w definicji raportu, ile chciało się wyświetlić serii.

Od teraz już tak nie trzeba robić. Wystarczy, aby dla wskazanej "grupującej" kolumny w parametrach określić JSON:

{"group_series": 1}

Dodanie tego atrybutu spowoduje, że dane, które pojawią się w tej kolumnie, będą grupowane i przekształcane na dynamiczne serie.

W załączeniu przykładowy raport operujący na liście pozycji (cała tabela fk_elements) ograniczonych do depoid < 5

Widok