Przejdź do głównej treści

Podmiana kolorów w wykresie

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Wersja wprowadza małe usprawnienia do eWykresów:

 • możliwość definicji koloru dla serii danych bezpośrednio z definicji raportu - dokonujemy tego poprzez wpisane do kolumny Parametry serii danych (zakładka Kolumny na kartotece Raportu) wartości JSON **{"color": "red"}**
 • podziałka osi Y pokazuje tylko całkowite liczby - bez możliwości zmiany

Własny wykres za pomocą eCharts i danych pobranych z bazy plus zmiana kolorów.

Jedziemy 😃 Nie trzeba żadnych require robić itd.

$canvasID = $this->name.'asdasdasd'; // nazwa pola (<div id="'.$canvasID.'">...) gdzie pojawi się wykres

$renderer = new ChartRenderer\ChartRenderer($canvasID, [], ChartRenderer\Renderer\Renderer::ECHARTS_RENDERER);

$chartTypes = $renderer->getSupportedChartTypes(); // wszystkie możliwe typy wykresów z opisami
$echartType = 'BasicBar'; // przykładowy typ wykresu jako słupki

$data = [
  [
    'company' => 'COMPANY 1',
    'week1' => 14,
    'week2' => 16,
  ],
  [
    'company' => 'COMPANY 2',
    'week1' => 22,
    'week2' => 19,
  ],
  [
    'company' => 'COMPANY 3',
    'week1' => 4,
    'week2' => 7,
  ],
]; // tablica danych zwrócona bezpośrednio z bazy danych gdzie pierwsza kolumna to wartość osi X a wszystko pozostałe to wartości Y

$columnsFormat = [
  'company' => [
    'label' => ''
  ],
  'week1' => [
    'label' => 'Tydzień 1',
    'color' => 'pink',
  ],
  'week2' => [
    'label' => 'Tydzień 2'
  ],
]; // to tablica z opisami serii danych

$series = $renderer->prepareSeries($data, $columnsFormat);
if ($series) {
  $chart = $renderer->setChartType($echartType);

  $renderer->setSeries($series);
  $renderer->prepare(['series' => $columnsFormat]);

  $chart->color = ['#91c7ae','#749f83']; // ustawia inne kolory dla serii danych jeśli nie ustawiono w $columnsFormat

  // istnieje również sposób ręcznego nadania koloru dla kolumny
  $week1Series = $chart->getSeriesByColumnName('week1');
  $chart->setSeriesColor($week1Series, '#d83a6e');

  $renderer->toHtml();
}