Przejdź do głównej treści

Dodatkowe kwerendy raportu

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Kwerendy w raportach korzystają z systemu flexy, dzięki temu używanie kwerendy developer mógł rozdzielić zapytanie sql na wiele mniejszych i dzięki temu:

 1. Przyśpieszyć wykonanie zapytania sql na bazie,
 2. Użyć jedną sql-kę w wielu miejscach systemu,
Raporty zakładka Kwerendy
Raporty zakładka Kwerendy

Dodanie nowej Kwerend

Dodanie nowej Kwerend
Dodanie nowej Kwerend

Typy kwerend

 1. Kwerenda tworząca tabele (np. tymczasową)
 2. Kwerenda tworząca funkcję SQL
 3. Kwerenda pomocnicza
 4. Kwerenda wstawiająca dane

Kwerenda tworząca tabele (np. tymczasową)

Tworzenie tabeli tymczasowej jest wykonywane tylko jeden raz.

Przykład

DROP TABLE IF EXISTS temp_p2_table;
CREATE TEMPORARY TABLE temp_p2_table (
  bet_id   INTEGER,
  idx    INTEGER,
  __rowstyle TEXT,
  dscrpt   TEXT,
  dprtid   INTEGER
); 
CREATE INDEX ON temp_p2_table (bet_id);
CREATE INDEX ON temp_p2_table (idx);

Kwerenda tworząca funkcję SQL

Kwerenda pomocnicza

Kwerenda wstawiająca dane

Kwerenda może być wykonywana wielokrotnie,

Użycie mechanizmu Flexy

Jak używać

{sql_query_ex(#SELECT ... #,#dprt#)}
{if:dprt[0][JAKIŚ_KLUCZ]}
 {foreach:dprt,k,v}
  ...
 {end:}
{end:}

Kiedy wykonać

Domyślnie dana kwerenda wykonuje się po głównej, ale możemy także wybrać opcje by kwerenda wykonała się przed, główną kwarendą.

Kolejność wykonywanych kwerend jest według wpisanej wartość Priorytetu.