Przejdź do głównej treści

Wykres typu lejek

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Aby otrzymać wykres typu lejek, podobny do przykładowego poniżej, należy dodać raport w systemie oraz odpowiednio przygotować dane.

Jako przykład danych niech posłuży proste zapytanie SQL

SELECT 1 as wartość, 'Umowa' as opis
UNION
SELECT 2 as wartość, 'Rozmowa' as opis
UNION
SELECT 3 as wartość, 'Kontakt' as opis

Zapytanie do należy wkleić w polu Kwerenda w kartotece raportu na zakładce Definicja.

Następnie na zakładce Kolumny dodajemy kolumny a następujący sposób:

UWAGA!

Kolejność kolumn to najpierw opis później wartość

Zapisujemy raport i sprawdzamy wynik poprzez kliknięcie