Przejdź do głównej treści

Dodatkowa kolumna __rowstyle jako modyfikator styli dla wiersza wydruku.

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Kolumna w raporcie __rowstyle dodaje style do wiersza w wydrukowanym raporcie.

Użycie

Poniższy fragment sql dodaje do kwerendy pole __rowstyle, ale do poprawnego działania wymaga pola is_del.

(CASE WHEN is_del THEN 'background-color:  rgba(252, 3, 23,0.2)' ELSE 'background-color:  rgba(252, 3, 23,0.2)' END)  AS __rowstyle

Pełny przykład

SELECT *,
       (CASE WHEN is_del THEN 'background-color:  rgba(252, 3, 23,0.2)' ELSE 'background-color:  rgba(252, 3, 23,0.2)' END)  AS __rowstyle
FROM users

Działanie

Działanie __rowstyle
Działanie __rowstyle