Przejdź do głównej treści

Warunek SQL włącz/wyłącz filtr dla raportu

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Info

Informacje o wprowadzenie funkcjonalności.

Wersja systemuWERSJA MODUŁU/FUNKCJIData kompilacjiZmianyOpis
7.14.00.129.10.2021DodanieDodanie funkcji

Warunek widoczności filtra dla raportu pozwala nam na warunkowe pokazanie filtra/całej grupy w zależności ok kontekstu.

Obecnie obsługiwanym kontekstem jest kontekst zalogowanego użytkownika poprzez tokeny

{ENT_ID} - id podmiotu
{ENTITY_SYMBOL} - symbol podmiotu
{ENTITY_NAME} - nazwa podmiotu
{USR_ID} - lista użytkowników do których zalogowany pracownik ma prawo w formie usr_id,usr_id
{ORUNID} - lista użytkowników do których zalogowany pracownik ma prawo w formie orunid,orunid
{LOGGED_ORUNID} - id stanowiska zalogowanego użytkownika
{LOGGED_USR_ID} - id zalogowanego użytkownika

Warunek wyświetlenia filtra wprowadzamy poprzez formatkę definicja filtra dla raportu jako kwerenda SQL. Kwerenda SQL musi zwrócić stringa t|f. Jeśli pozostawimy puste pole wtedy filtr pokaże się zawsze.