Przejdź do głównej treści

Obsługa tokena clsnam w filtrze drzewka dla raportu

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Dla przykładu niech posłuży filtr drzewka magazynów zbudowany na filtrach raportów.

Jako źródło danych mamy SQL:

SELECT
	wahaid AS keyval,
	prn_id,
	name__,
	name__ AS clsnam
FROM
	warehouses

Z góry zaznaczam, że kolumna clsnam jest czysto prezentacyjną daną.

Następnie jako Filtr można użyć:

CASE
   WHEN {clsnam} = 'Główny' THEN wahaid = 1
   ELSE wahaid = {value}
END

WAŻNE

Domyślnie jeśli drzewko nie posiada zaznaczonego węzła token {clsnam} zamieniany jest na frazę default dlatego warto dodać warunek na tą frazę np. jako

CASE
   WHEN {clsnam} = 'Główny' THEN wahaid = 1
   WHEN {clsnam} = 'default' THEN wahaid IS NULL
   ELSE wahaid = {value}
END