Przejdź do głównej treści

Możliwość domyślnego ukrycia kolumny na wydruku raportu we własnym module.

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Ukrycie kolumny w raportach użytych np. w customowych modułach, następuje poprzez określenie atrybutu dla kolumny

{"hidden":true}

Taka kolumna może zostać ręcznie odkryta po przez otwarcie menu kontekstowego na nagłówku listy.