Przejdź do głównej treści

Tworzenie raportu


Utworzenie raportu

Tworzenie raportu
Tworzenie raportu

Definiowanie głównej kwerendy

Gdy już mamy utworzony raport czas dodać jego definicję SQL w zakładce Definicja. Wypełniamy pola Kwerenda, Grupowanie, Typ z pola i ID z pola

Widok
report-definition
report-definition

Dodawanie kolumn do widoku

Po zdefiniowaniu kwerendy, która dostarcza nam dane możemy przystąpić do definiowania kolumn, które na liście mają zostać wyświetlone.

Definiowanie kolumn w raporcie
Definiowanie kolumn w raporcie

Dodawanie kolumn do raportu zostało opisane tutaj.

Definiowanie filtrów

Definicja Raportu
Definicja Raportu
Opis pól z formularza
Nazwa polaOpis
NazwaNazwa filtra lub grupy filtrów w zależności co zostanie wybrane w polu rodzaj
OpisDodatkowa informacja wyświetlania po najechaniu na nazwę filtra w panelu filtrów raportu (dostępny na wygenerowanym raporcie)
NadrzędnyW przypadku jeśli dany filtr lub grupa ma należeć do grupy należy wybrać z dostępnej listy
RodzajGrupa - grupuje kilka filtrów lub innych grup,
Filtr - konkretny filtr - filtry mogą być definiowane bez elementu nadrzędnego lub mogą należeć do grupy. Filtr nie może należeć do innego filtra
Typ opcjiodzaj wygenerowanego pola na panelu filtrów w wygenerowanym raporcie. Szczegóły tutaj
FiltrWyrażenie filtrujące. W zależności od typ opcji może wymagać podanie tokenu {value} - Szczegóły tutaj
Źródło danych
PiorytetWartość liczbowa, która wpłynie wa kolejnośc wyświetlania danego filtru.
Ustaw jako filtrWartość w formie tekstu. Wprowadzony token, możemy później wykorzystać w definicji raportu.
Warunek wyświetlenia pola jako SQLWarunek, który pozwoli wyświetlić nam użyć filtru

W zakładce Filtry możemy zdefiniować filtry oraz grupować wiele filtrów w 1 grupę filtrów.

W grupach możemy zgrupować filtry, które później używany w definicji raportu poprzez użycie tokenu {FILTER_STRING}.

Dzieje się to za pomocą wprowadzonego klucza w pole Ustaw jako filtr oraz użyciu go w definicji raportu.

Typ opcji

Typ opcjiOpisPrzykład filtruWymaga tokenu
Wartość BOOLEANZastosowanie dla kolumn typu boolean gdzie wartość to TRUE lub FALSEis_del ISTak
Wartość TEXTDowolne pole tekstowe do którego chcemy zastosować wyszukiwaniename_1 ~* E'{value}'Tak
Pole zaznaczaneJedna opcja zaznaczenia filtruje tylko wtedy gdy jest zaznaczony. Jeśli podamy w filtrze token {value} zostanie zamieniony na TRUEis_del IS TRUE to samo da nam is_del IS {value} ale is_del IS FALSE nie jest tym samym co is_del IS {value} - {value} jest zawsze zamieniane na TRUENie ale może być patrz przykład
Lista jednokrotnego wyboruPole typu Select gdzie można wybrać tylko jedną wartość. Wymagane jest zadeklarowanie SQL dla listy opcjiadduid =Tak
Lista wielokrotnego wyboruLista z opcjami do wyboruadduidNie tylko należy zadeklarować kolumnę której filtr dotyczy
Pola radioweLista z opcjami do wyboruadduidNie tylko należy zadeklarować kolumnę której filtr dotyczy
Pole daty z godzinąWizualizacja tego filtru posiada dodatkowe pole do określania godziny jeśli jest wymagana taka do dokładnośćadddat >= '{value}' lub można adddat >= '2012-01-01 12:00'Raczej tak niepodanie tokenu {value} jest niecelowe
Pole daty bez godzinyBrak pola godzinaadddat >= '{value}' lub można adddat >= '2012-01-01'Raczej tak niepodanie tokenu {value} jest niecelowe
Wybór miesiąca oraz rokuUmożliwia wybranie roku oraz miesiąca. Zwracana wartość to rok plus miesiąc oraz 1 dzień czyli np. 2012-02-01. Umożliwia to budowanie zakresów miesięcy jeśli zdefiniujemy drugi filtr tego typu w grupieadddat >= '{value}'Tak
Kontakt z książki adresowejZwraca identyfikator (contacts.contid) klientacontid =Tak
Lista sprawZwraca identyfikator sprawy (processes.prc_id)prc_id =Tak
Osoba kontaktowaZwraca identyfikator osoby kontaktowej (contact_persons.copeid)copeid =Tak
UrządzenieZwraca identyfikator urządzenia (devices.devcid)devcid =Tak
ProjektZwraca identyfikator projektu (projects.projid)projid =Tak
Lista pracownikówZwraca identyfikator wybranych pracowników (users.usr_id). WAŻNE - wymagane jest aby był operator IN w wyrażeniu filtrującym gdyż wartości są zwracane w postaci 1,2,3,4adduid IN ({value})Tak
DrzewkoZwraca identyfikator wybranego elementu drzewka. Napełniane kwerendą podaną poniżej w przykładachcategory =Tak

Grupa filtrów

Dzięki możliwości grupowania filtrów może zgrupować kilka filtrów razem, aby móc je razem wykorzystać.

Tworzenie grupy filtrów
Tworzenie grupy filtrów

Filtr

Zacznijmy od nadania nazwy i wybraniu rodzaju jako filtr. Następnie uzupełnijmy wszystkie wymagane pola. Pomocna będzie tutaj pomoc, która wyświetli się po najechaniu na etykietę danego pola.

Tworzenie filtru
Tworzenie filtru

Jeden filtr wiele raportów

Przy dodawaniu filtru bezpośrednio z raportu system tworzy definicję filtru oraz publikuje go w danym raporcie w kontekście, którego aktualnie pracujemy. Zachowanie to możemy zmienić poprzez dodawanie już istniejącej definicji filtru do danego raportu. Można to zrobić poprzez opcję w menu Nowy na zakładce Filtry "Dodaj istniejący (powiązanie)". Z otwartego słownika wybieramy filtry lub grupę i klikamy Dodaj lub Dodaj i zamknij. Ważne jest, że jeśli publikujemy (dodajemy) element, który ma elementy podrzędne nastąpi automatyczne dodanie również tych elementów podrzędnych.

Publikować (dodawać powiązania) można również poprzez metodę drag & drop danego elementu drzewka definicji filtrów na panel drzewka filtrów w raporcie.

Przydatne kwerendy SQL do filtrów