Przejdź do głównej treści

UI - User Interface

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

W tej sekcji zostały opisane podstawowe elementy interfejsu użytkownika, takie jak dialogi, różnego rodzaju okienka modalne i powiadomienia oraz kreatory (tzw. wizardy), listy, czyli komponenty do przedstawiania danych w postaci predefiniowanych tabel współpracujących z wyszukiwarką oraz filtrami, a także drobniejsze komponenty zwane widgetami, czyli odpowiednio przygotowane elementy formularzy.