Przejdź do głównej treści

Przygotowanie środowiska i inicjalizacja projektu

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Wymagania

  • WSL/Linux (Ubuntu/Debian) - Zalecamy używanie systemu Linux, szczególnie Ubuntu lub Debian
  • Composer.phar - Upewnij się, że masz zainstalowanego Composera w wersji .phar. Możesz go pobrać ze strony getcomposer.orgopen in new window
  • Docker - Zainstaluj Dockera, aby móc łatwo zarządzać kontenerami. Instrukcje instalacji znajdziesz na oficjalnej stronie docker.comopen in new window.
  • Dostęp do sieci wewnętrznej VPN eDokumenty - Upewnij się, że masz aktywne połączenie VPN do sieci eDokumenty.
  • Konto na platformie git.edokumenty.euopen in new window.

Przygotowanie środowiska

  • Utworzenie katalogu na projekt.
mkdir my-project
cd my-project
  • Instalacja pakietów PHP.
sudo add-apt-repository ppa:ondrej/php
sudo apt update
sudo apt install php7.4 php7.4-xml php7.4-curl php7.4-mbstring php7.4-zip php7.4-yaml 
  • Pobranie najnowszej wersji ready-cli.
wget --user=$username --password=$passwrd https://support.edokumenty.eu/download/application/ready/dev/ready-cli -O ready-cli
  • Logowanie repozytorium obrazów Docker.

Notatka

Pamiętaj, aby mieć uruchomione połączenie VPN. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w terminalu.

Podczas logowania do Docker zostaniesz poproszony o podanie danych do logowania na platformę git.edokumenty.eu.

sudo docker login git.edokumenty.eu:8888
  • Inicjalizacja projektu za pomocą ready-cli.

Podczas inicjalizacji projektu możesz zostać poproszony o podanie danych do użytkownika root oraz inne informacje związane z konfiguracją projektu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w terminalu.

./ready-cli dev:create-project
$db = PgManacommand

Teraz twoje środowisko jest skonfigurowane i gotowe do rozpoczęcia pracy nad projektem przy użyciu ready-cli.