Przejdź do głównej treści

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Spis treści:

Jak użyć?

Ze względu na wydajność wszystkie ikony wymagają klasy bazowej i indywidualnej klasy ikon. Aby użyć, musisz umieścić następujący kod w dowolnym miejscu. Pamiętaj, aby pozostawić spację między ikoną a tekstem, aby zapewnić prawidłowe wypełnienie.

<i class="halflings halflings-envelope"></i>

Kilka zasad poprawnego stosowania ikon

Nie mieszaj z innymi komponentami

Klasy ikon nie można łączyć bezpośrednio z innymi komponentami. Nie powinny być używane razem z innymi klasami na tym samym elemencie. Zamiast tego dodaj zagnieżdżony <span> i zastosuj klasy ikon do <i>.

Tylko do użytku na pustych elementach

Klasy ikon powinny być używane tylko w elementach, które nie zawierają treści tekstowej i nie zawierają elementów podrzędnych.

Dostępne ikony

Jeśli używasz ikony, aby przekazać znaczenie (a nie tylko jako element dekoracyjny), upewnij się, że znaczenie to jest przekazywane również do technologii wspomagających – na przykład, dołącz dodatkowe treści, określ kursor itd.

Rozmiary ikon

W systemie dostępne są następujące klasy rozmiarów ikon. Do definicji ikonki wystarczy dodać odpowiednią jedną z poniższych klas

eic-x05
eic-x075
eic-x15
eic-x2
eic-x3
eic-x4
eic-x5

Przykład:

<i class="halflings eic-x05 halflings-envelope"></i>

Kolory ikon

W systemie są dostępne następujące klasy kolory dla ikon:

  • eic-i

  • eic-ii

  • eic-i2

  • eic-i3

  • eic-i4

  • eic-i5

  • eic-i-a

  • eic-light

  • eic-light2

  • eic-gray

Przykład:

<i class="halflings eic-i-a halflings-envelope"></i>

Poniżej znajduje się lista dostępnych ikonek w systemie.