Przejdź do głównej treści

Lista załączników jako komponent

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Kolejną ciekawą funkcją dla szablonów flexy jest funkcja umożliwiająca wyświetlenie listy załączników z wskazanego dokumentu. Wyświetlenie takiej listy np. w raporcie (np. na portlecie) umożliwia również dodawanie załączników do wskazanego dokumentu.

Konstrukcja wywołania funkcji jest następująca:

<div style="width: 80%; display: inline-block;  position: relative;  box-sizing: border-box;  height: 163px;">
{attachmentsList(#DOCUMENT#,#94987#):h}
</div>

Funkcja została przygotowana tak aby na przyszłość obsłużyć inne typu obiektów, które posiadają listę załączników.

Pierwszy parametr to nazwa obiektu, a drugi do wartość klucza documents.doc_id. Dodatkowo należy pamiętać aby po wywołaniu funkcji dodać modyfikator :h co ma na celu wydrukowanie komponentu, a nie czystego kodu html.

Dodawanie załączników do takiej listy odbywa się standardowo poprzez kliknięciem prawym przyciskiem myszki lub metodą drag&drop z pulpitu bądź innego pliku znajdującego się na innej liście załączników w innym dokumencie lub np. zadaniu.

Zewnętrzny kontener <div> ma na celu pozycjonowanie listy.