Przejdź do głównej treści

Wydruk historii kluczowych etapów workflow

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Info

WERSJA SYSTEMUWERSJA MODUŁU/FUNKCJIDATA KOMPILACJIOPIS
7.10.10.201.09.2021Dodanie drugiej wizualizacji

Funkcjonalność drukuje za pomocą flexy tabelkę historii zakończenia wybranych przez nas etapów workflow.

Wykonane etapy
Wykonane etapy
Wykonane etapy

Jak widać tabelka składa się z 3 kolumn

 • nazwisko imię (po najechaniu pokazuje się nazwa stanowiska)
 • nazwa etapu (kolor jest pobierany z statusu ustawionego na obiekcie (dokument/sprawa))
 • data zakończenia etapu

Aby etap pojawił na się w historii musimy zaznaczyć opcję "Pokazuj etap w historii wykonania" podczas edycji etapu procedury

Czynności - Wybór budżetu
Czynności - Wybór budżetu

Załadowanie szablonu

Ostatnim elementem jest zakodowanie szablonu flexy.

Należy użyć funkcji printKeyStepsWorkflowHistory($clsnam,$keyval,$style)

Przykład dla dokumentu

Klasa CSS .workflow-history-panel powoduje wydrukowanie tabelki jak na zrzucie na samej górze strony.

<div class="row">
  <div class="col-md-12 workflow-history-panel">
    {printKeyStepsWorkflowHistory(#DOCUMENT#,resultQueries[0][0][doc_id]):h}
  
 • Argument trzeci w kolejności $style (domyślnie od wersji 7.10.1) przyjmuje wartość 1 i wyrenderuje listę "po staremu" (zobacz). Jeśli podamy wartość 2 wtedy wydrukuje zawsze jako listę poziomą.
Wykonane etapy
Wykonane etapy

Domyślnie po instalacji szablon document_summary.tpl używa nowego widoku (ma wpisane 2)