Przejdź do głównej treści

Tworzenie raportu SQL

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Tworzenie raportu SQL

Tworzenie raportu z wykorzystaniem Flexy należy rozpocząć od zdefiniowania raportu SQL. W module raporty tworzymy nowy raport.

  1. W zakładkę Ogólne wprowadzamy nazwę raportu a następnie wybierz miejsce jego przechowywania (Typ raportu).
  2. Przechodzimy do zakładki Definicja, gdzie wprowadzamy definicję SQL.
  3. W zakładce Wybór kolumn możemy wybrać, jakie kolumny będą wykorzystywane w raporcie.

Przykład

Tworzymy raport dla Notatek służbowych. W tym celu tworzymy raport w grupie Dokumenty pt. Notatka Służbowa. W zakładce definicji raportu wprowadzamy SQL-a:

SELECT 
 dv.dscrpt, 
 dv.conten, 
 dv.srctxt, 
 dv.trgtxt, 
p.symbol||' - '||p.dscrpt as symbol, 
COALESCE(c.name_2, c.name_1) AS cname_
FROM documents_view dv 
LEFT JOIN processes p USING (prc_id) --ON (dv.prc_id = p.prc_id)
LEFT JOIN doc_link_cont dlc ON (dv.doc_id = dlc.doc_id AND dlc.role__ = 'RELATED')
LEFT JOIN contacts c ON (dlc.contid = c.contid)
WHERE dv.doc_id = {DOC_ID}

Dodatkową funkcjonalnością, którą może być wykorzystana w raportach Flexy są kwerendy. Kwerendy możemy zdefiniować w specialnej zakładka okienka definicji raportu. Parametry takiego raportu muszą być identyczne z parametrami głównego raportu. W odniesieniu do naszego przykładu mogą być to np. kometarze:

SELECT 
 dc.commnt, 
 u.firnam||' '|| u.lasnam as addtxt, 
 to_char(dc.adddat, 'YYYY-MM-DD') AS adddat 
FROM document_comments AS dc
LEFT JOIN users u ON (dc.adduid = u.usr_id)
 WHERE dc.doc_id = {DOC_ID} ORDER BY dc.adddat ASC

Dodatkowe kwerend można zdefiniować dowolną ilość.

W tym momencie posiadamy działający już raport!