Przejdź do głównej treści

Dowolne drzewko

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Dowolne drzewko

W systemie Ready_ mamy możliwość stworzenia własnej hierarchicznej struktury danych przypominającej drzewko. Podczas konfiguracji drzewka, przy pisaniu kwerendy SQL musimy pamiętać:

  • Pierwsza kolumna to identyfikator, który zostanie zapisany do bazy danych przez drzewko
  • Druga kolumna to nazwa elementu drzewka prezentowana użytkownikowi
  • Trzecia kolumna to identyfikator nadrzędnego elementu drzewka czyli identyfikator rodzica

Nazwy aliasów

  • Pierwsza kolumna musi mieć alias keyval i jej wartości muszą być unikalne
  • Druga kolumna musi mieć alias name__
  • Trzecia kolumna musi mieć alias prn_id

Konfiguracja cechy

Konfiguracja kwerendy

Rezultat

SQL z przykładu

SELECT orunid AS keyval, ndenam As name__, prn_id AS prn_id from organization_units