Przejdź do głównej treści

Dowolny Lookup

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Dowolny Lookup

Podczas konfiguracji lookup'a, przy pisaniu kwerendy SQL musimy pamiętać:

  • Pierwsza kolumna to identyfikator, który zostanie zapisany do bazy danych przez lookup'a
  • Druga kolumna to nazwa rekordu prezentowana użytkownikowi

Nazwy aliasów

  • Pierwsza kolumna musi mieć alias id____ i jej wartości muszą być unikalne
  • Druga kolumna musi mieć alias searchresult

Konfiguracja cechy

Konfiguracja kwerendy

Rezultat

SQL z przykładu

SELECT contid AS id____, name_1 AS searchresult FROM contacts