Przejdź do głównej treści

Lista wielokrotnego wyboru (dynamiczna)

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Lista wielokrotnego wyboru (dynamiczna)

Podczas konfiguracji listy, przy pisaniu kwerendy SQL musimy pamiętać:

  • Pierwsza kolumna to identyfikator, który zostanie zapisany do bazy danych przez check box'a (zazwyczaj jest to id jakiegoś obiektu biznesowego),
  • Druga kolumna to nazwa check boxa prezentowana użytkownikowi.

Uwaga

  • Pierwsza kolumna musi mieć alias value i jej wartości muszą być unikalne
  • Druga kolumna musi mieć alias caption

Konfiguracja cechy

Konfiguracja kwerendy

Rezultat

SQL z przykładu

SELECT prc_id AS value, dscrpt AS caption FROM processes WHERE is_del IS FALSE