Przejdź do głównej treści

Znacznik z tabeli

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Znacznik z tabeli

Format takiego znacznika to #NAZWA_TABELI.NAZWA_POLA#. W oknie definicji takiego znacznika mamy do dyspozycji następujące pola:

 • Tabela - określa tabelę bazy, z której będą pobierane dane przy tworzeniu dokumentu.
 • Klucz główny - odnosi się do nazwy klucza głównego z tabeli, na którą wskazuje pole Tabela. Jeśli pole Tabela wskazuje na widok, należy wskazać klucz główny w tym widoku.
 • Kolumna danych - wskazuje na interesujące nas dane, które chcemy aby znalazły się w miejscu pojawienia się znacznika w szablonie.
 • Kontekst - w przypadku wyboru tabel lub widoków, które są specyficzne różne od głównych:
  • dokument
  • dzienniki
  • umowa
  • sprawa
  • sprawa windykacyjna
  • kontakt
  • osoby kontaktowe

Należy wyspecyfikować kontekst i tak na przykład, aby pobrać dane z widoku vindication.vind_proc_view np.: kolumnę vat należy wybrać kontekst sprawy windykacyjnej.

Formatowanie - w przypadku jeśli chcemy, aby wymusić na pobieranych danych formatowanie określonego typu tzn. jeśli pobierana jest data w formacie 2000-01-01 08:00:00 jednak chcemy aby tylko pobrać z tego datę wtedy należy wybierać formatowane. Obecnie jest dostępne formatowanie daty, kwoty numerycznie oraz kwoty słownie.

tworzenie znacznika metodą z tabeli
tworzenie znacznika metodą z tabeli