Przejdź do głównej treści

Znaczniki szablonów dokumentów


Znaczniki szablonów dokumentów

wprowadzenie

W procesie tworzenia szablonów bardzo przydatna jest możliwość wykorzystania znaczników, które to podczas generowania dokumentu z szablonu są zamieniane na właściwe dane zarejestrowane w systemie.

Znaczniki - gdzie znaleźć ?

Listę dostępnych znaczników uzyskamy wchodząc w Panel sterowania -> Szablony dokumentów następnie przechodzimy na zakładkę Znaczniki szablonów.

Lista znaczników
Lista znaczników

Używanie znaczników w szablonach dokumentów

NIE WPISUJ ZNACZNIKÓW Z KLAWIATURY

znaczniki wpisane "RĘCZNIE" do szablonu dokumentu (czyli np: pliku .rtf) nie będą działać.

Wstawienie znacznika do szablonu

 1. Najedź na znacznik np. DATA.DZISIAJ i za pomocą przycisku skopiuj go do schowka.
 2. Wklej używając funkcji Wklej specjalnie > Tekst niesformatowany

W razie potrzeby dopiero wtedy cały zaznaczony znacznik sformatuj np. dodaj pogrubienie.

Przykład wykorzystania znaczników

                      Nowe Miasto, dnia: #DATA.DZISIAJ#
                         Znak sprawy: #SPRAWA.SYMBOL#
Demo Sp. z o.o.
Ul. Turinga 386
01-024 Nowe Miasto


                        #KONTAKT.NAZWA_I_ADRES=bloczek# 


                Wezwanie do zapłaty

    Wzywam #KONTAKT.NAZWA# do uregulowania zaległej płatności ….


                               Z poważaniem
						       #PISMO.NADAWCA#

Import predefiniowanych znaczników

System zawiera szereg predefiniowanych znaczników. Ich lista widoczna jest w oknie dostępnym ze ścieżki Ustawienia -> Panel sterowania -> Szablony dokumentów przycisk Import znaczników

import znaczników
import znaczników

Znaczniki, które uznamy za użyteczne w tworzeniu szablonów, należy przenieść do zakładki Znaczniki szablonów poprzez ich zaznaczenie i kliknięcie przycisku zapisz.

Tworzenie własnych znaczników

W przypadku, gdy zdefiniowane w systemie znaczniki, nie wyczerpują potrzeb klienta w tym temacie, istnieje możliwość stworzenia znaczników dodatkowych. W tym celu należy wybrać opcje Nowy znacznik z zakładki Znaczniki szablonów na oknie Szablony dokumentów.

przykład tworzenia znacznika
przykład tworzenia znacznika

Znaczniki mogą być tworzone:

 • z pomocnikiem
 • z tabeli
 • jako cecha
 • jako SQL

Podstawowe pola dla wszystkich znaczników:

 • Opis - określa opisową definicję znacznika.
 • Znacznik - Definicja znacznika. Kolejne człony nazwy oddzielamy kropką i wszystko piszemy z dużą literą.
 • Opis przy braku - określa domyślną wartość znacznika, jeżeli nie zwróci on żadnej wartości.

Znacznik z tabeli

Znacznik z cechy

Znacznik z pomocnikiem

Znacznik jako SQL