Przejdź do głównej treści

Logowanie systemowe do pliku

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Logowanie systemowe ma na calu zapisywanie newralgicznych / ważnych zdarzeń dla systemu, służy do tego klasa Logger, znajdująca się w bibliotece systemowej.

Logowanie różnych zdarzeń

  1. Info - zapisuje zdarzenia do pliku data-info.log
  2. Error - zapisuje zdarzenia do pliku data-error.log
  3. Runtime - zapisuje zdarzenia do pliku runtime.log
  4. Log - zapisuje domyślnie zdarzenia do pliku debug.log

Przykład użycia

Logger::debug(__METHOD__, true, array('#'.$pid));

W ten sposób przekazujemy miejsce zdarzenia oraz tag,

Przykłąd użycia 2

Logger::info('Folders synchronized in '.(time() - $d).'s ', true, array('#'.$this->getParentId().'.'.$this->getId()));

Uwaga!

Najważniejsze by wiadomość, którą zapiszemy mówiła coś więcej niż samą nazwę metody, gdzie została wywołana. Przed wszystkim powinniśmy logować nie oczekiwane wyjątki.