Przejdź do głównej treści

Logowanie zmian biznesowych


Zmiany biznesowe są logowane np. dla dokumentów, spraw, użytkownika itd.

Jak to wygląda z poziomu przeglądarki

Historia zmian w sprawieHistoria zmian szczegóły

Jak dodawać wpisy

Najlepiej w konstruktorze utworzyć nowy obiekt Log-a, a następnie przez metode write zapisać wiadomość. Wiadomość możemy zapisać w dwóch formach:

 1. Jako zwyczajną wiadomość, np. Utworzono sprawę. Przykład:
$log = LogFactory::factory('Klucz_znajdziesz_go_w_tabelce_poniżej');
$log->write(Translator::translate('Dodanie'), $id, array(), 'ADDED');

Czyli 1 parametr przekazujemy w formie tekstu/stringu.

 1. Jako informację co zostało zmienione. Przykład:
$log = LogFactory::factory('Klucz_znajdziesz_go_w_tabelce_poniżej');
$log->write($bean->data, $detail, $keyval, [], 'MODIFIED', [], TRUE);

Czyli 1 i 2 parametr przekazujemy w formie tablicy, gdzie:

 • 1 parametr jest tablicą z starymi danymi,
 • 2 parametr z nowymi, bądź zmienionymi danymi ,

Lista kategorii

 1. ADDED - utworzono nowy wpis,
 2. MODIFIED - Zmodyfikowanie wpisu,
 3. DELETED - Usunięto wpis,
 4. ATTACHMENT_ADDED - Załącznik dodany,
 5. EAPI_ADDED - Dodanie przez usługę API,
 6. EAPI_MODIFIED - Zaktualizowano przez usługę API,
 7. FIXED - Oznaczenie zdarzenia,
 8. OPENED - Otwarcie formularza/dokumentu,
 9. STATUS_CHANGED - zmiana statusu,

Przykład użycia

$log = LogFactory::factory('Klucz, znajdziesz go w tabelce poniżej');
$log->write($bean->data, $detail, $keyval, [], 'MODIFIED', [], TRUE);

Lista dostępnych Logów

Nazwa klasyKlucz odwołujący się do klasyTabela w bazie danych
VatNoteOutLogVATNOTEOUTdocuments_log
VatNoteIncLogVATNOTEINCdocuments_log
VatNoteOutCorrectionLogVATNOTEOUTCORRECTIONdocuments_log
VatNoteIncCorrectionLogVATNOTEINCCORRECTIONdocuments_log
ContractLogCONTRACTdocuments_log
AddressLogADDRESSaddresses_log
BankAccountLogBANKACCOUNTbank_accounts_log
BSConnectLogBSCONNECTbs_connect_sync_log
BusinessCardLogBUSINESSCARDcontact_persons_log
ContactLogCONTACTcontacts_log
ContactPersonLogCONTACTPERSONcontact_persons_log
CourierLogCOURIERcouriers_log
CRegisterLogCREGISTERcregister_log
CRegisterEntryLogCREGISTER_ENTRYcregister_entry_log
CRegisterFieldLogCREGISTER_FIELDcregister_log
CronLogCRONcron_log
DataLogDATADo pliku w var/log
DocumentLogDOCUMENTdocuments_log
EmailAccountLogEMAILACCOUNTemail_accounts_log
ePUAPLogePUAPepuap.log
EventLogEVENTevents_log
FieldLogFIELDfields_access_log
FileLogFILEfiles_log
FKElementLogFKELEMENTfk_elements_log
GroupLogGROUPgroups_log
JetSearchIndexerWorkerLogJETSEARCHINDEXERWORKERjet_search.indexer_workers_log
KnowledgeBaseLogKNOWLEDGEBASEknowledge_base_log
OrganizationUnitLogORGANIZATIONUNITorganization_units_log
ProcedureLogWORKFLOWworkflow_log
WorkflowLogWORKFLOWworkflow_log
ProcessLogPROCESSprocesses_log
ProductLogPRODUCTdepository_log
ReportLogREPORTreports.reports_log
ResourceLogRESOURCEresources_log
SystemSettingLogSYSTEM_SETTINGglobal_sys_conf_log
UserLogUSERusers_log
UserSystemSettingLogUSER_SYSTEM_SETTINGuser_sys_conf_log