Przejdź do głównej treści

Jak zarejestrować Event

Ready_™ Developer TeamMniej niż 1 minuta

Rejestracja Eventu

Eventy rejestrujemy przez ready-cli oraz dodajemy wpis w AppComposer.json

Definicja

./ready-cli config:register NAMESPACE_WITH_CLASSNAME [EventListener | EventSubscriber] --param-name event-name --param-value EVENT_OBJECT

Przykład rejestracji w AppComposer.json

"scripts": {
    "post-install-cmd": [
      "ready-cli config:register \\ReadyApp\\Projekty\\Forms\\Plugins\\ProcessMainGeneralFormAfterCreate EventSubscriber"
    ],
}

Przykład rejestracji Listynera przez CLI

 ./ready-cli config:register \\ReadyApp\\Projekty\\Forms\\Plugins\\ProcessMainGeneralFormAfterCreate EventListener --param-name=event-name --param-value=process.afterCreate --param-name=priority --param-value=0

lub

Przykład rejestracji Subscrybera przez CLI

 ./ready-cli config:register \\ReadyApp\\Projekty\\Forms\\Plugins\\ProcessMainGeneralFormAfterCreate EventSubscriber

Kompilacja konfiguracji

Po rejestracji należy z kompilować konfigurację

 ./ready-cli config:compile