Przejdź do głównej treści

Lista eventów


Lista Eventów zarejestrowanych po stronie PHP

Info

Jeśli jeszcze nie wiesz jak utworzyć i zarejestować event, kliknij tutaj

FKOrderCompletingSaved

Opis Zapis pozycji na liście produktów Nazwa Eventu z namespace

Ready\App\Evidence\Event\FKOrderCompletingSaved

Miejsce użycia:

/modules/Evidence/forms/FKOrderCompletingForm.inc::doSave

AttachedToProcess

Opis Dodanie załącznika do Dokumentu

Nazwa Eventu z namespace

 Ready\App\Documents\Event\AttachedToProcess

Miejsce użycia:

/modules/ADocuments/beans/Document::attachToProcess

Login

Opis Zdarzenie ma za zadanie rejestrowanie logowania danym sposobem

Nazwa Eventu z namespace

Ready\App\Login\Event\Login  

Miejsce użycia:

/modules/Login/LoginForm::dispose
/modules/Login/LoginForm::onbLoginButtonClick
/modules/Login/LoginForm::onFirebaseLogin
/modules/Login/LoginForm::onOktaLogin  

AttachedToProcess

Opis Dodanie załącznika do Dokumentu

Nazwa Eventu z namespace

 Ready\App\Documents\Event\AttachedToProcess

Miejsce użycia:

/modules/ADocuments/beans/Document::attachToProcess

VatNote\Cost\Created

Opis Utworzenie faktury kosztowej

Nazwa Eventu z namespace

Ready\App\Documents\Event\VatNote\Cost\Created 

Miejsce użycia:

/modules/ADocuments/services/VatCostService::createCostPositionFromVatDecompositionList

GeneratedFromVatDecompositionList

Opis Utworzenie faktury kosztowej listy

Nazwa Eventu z namespace

Ready\App\Documents\Event\VatNote\Cost\GeneratedFromVatDecompositionList

Miejsce użycia:

/modules/ADocuments/services/VatCostService::createCostPositionFromVatDecompositionList

MessageLogged

Opis Zarejestrowanie wiadomości w logu

Nazwa Eventu z namespace

Ready\Component\System\Log\Event\MessageLogged

Miejsce użycia:

src/Component/System/Log/Log::__call 

FeaturesSaved

Opis Podczas zapisu cech na dokumencie

Nazwa Eventu z namespace

Ready\App\Documents\Event\FeaturesSaved

Miejsce użycia:

/modules/ADocuments/plugins/DocFeaturesPlugin::onSave 

FeaturesSaved

Opis Podczas zapisu cech na sprawie

Nazwa Eventu z namespace

Ready\App\Processes\Event\FeaturesSaved 

Miejsce użycia:

/modules/AProcesses/forms/ProcessFeaturesForm::save

FolderSynchronized

Opis Event do synchronizacji folderów w skrytce mail-owych

Nazwa Eventu z namespace

Ready\App\Emails\Event\FolderSynchronized

Miejsce użycia:

/modules/Emails/EmailAccount::synchronizeMessages

LicenceRegistration

Opis Event do synchronizacji folderów w skrytce mail-owych

Nazwa Eventu z namespace

LicenceVerifier\event\LicenceRegistration 

Miejsce użycia:

/modules/Settings/Licence/LicenceService::registerNewLicense  
/modules/Settings/Licence/LicenceDialog::save

MainFormSave

Opis Event do synchronizacji folderów w skrytce mail-owych

Nazwa Eventu z namespace

Ready\App\Processes\Event\MainFormSave

Miejsce użycia:

/modules/AProcesses/forms/ProcessMainGeneralForm::save

MainFormOnToHtml

Opis Event do zmiany formularza w sprawie, dla teczek przypisanych do projektów

Nazwa Eventu z namespace

Ready\App\Processes\Event\MainFormOnToHtml

Miejsce użycia:

/modules/AProcesses/forms/ProcessMainGeneralForm::toHtml 

MainFormOnToHtml

Opis Event do zmiany formularza w sprawie, dla teczek przypisanych do projektów

Nazwa Eventu z namespace

Ready\App\Processes\Event\MainFormOnToHtml

Miejsce użycia:

/modules/AProcesses/forms/ProcessMainGeneralForm::save

MainFormOnToHtml

Opis Event wywoływany podczas z

Nazwa Eventu z namespace

Ready\App\Evidence\Event\FKElementFeaturesSaved

Miejsce użycia:

/modules/Evidence/forms/FKElementFeaturesForm::save

Logout

Opis Event wywoływany podczas wylogowania się z systemu

Nazwa Eventu z namespace

Ready\App\Login\Event\Logout 

Miejsce użycia:

/modules/Login/Login::__construct

Lista Eventów zarejestrowanych po stronie JavaScript

Channels (Ready\Component\WS\Message\Channel)

channels.create

Opis Podczas tworzenia nowego kanału na chacie

Miejsce użycia:

/classes/Communicator/ChannelsService::createChannel

Miejsce włączenia

Communicator/ChannelsService::__construct

channels.update

Opis Podczas aktualizacji nazwy kanału na chacie

Miejsce użycia:

/classes/Communicator/ChannelsService::updateChannel

Miejsce włączenia

Communicator/ChannelsService::__construct

channels.remove

Opis Podczas usuwania kanału z czatu

Miejsce użycia:

/classes/Communicator/ChannelsService::removeChannel

Miejsce włączenia

Communicator/ChannelsService::__construct

channels.message_new

Opis Podczas dodania nowej wiadomości na kanału z czatu

Miejsce użycia:

/classes/Communicator/ChannelsService::publishMessage

Miejsce włączenia

Communicator/ChannelsService::__construct

channels.member_add

Opis Podczas dodawania użytkowników do kanału na czacie

Miejsce użycia:

/classes/Communicator/ChannelsService::addChannelMembers

Miejsce włączenia

Communicator/ChannelsService::__construct

channels.member_remove

Opis Podczas usuwania użytkowników z kanału na czaćie

Miejsce użycia:

/classes/Communicator/ChannelsService::removeChannelMembers

Miejsce włączenia

Communicator/ChannelsService::__construct

channels.member_leave

Opis Podczas opuszczenia użytkownika z kanału na czaćie

Miejsce użycia:

/classes/Communicator/ChannelsService::leaveChannel

Miejsce włączenia

Communicator/ChannelsService::__construct

channels.message_new_with_mention

Opis Podczas usuwania użytkowników z kanału na czaćie

Miejsce użycia:

/classes/Communicator/ChannelsService::publishMessage

Miejsce włączenia

Communicator/ChannelsService::__construct

channels.toggle_notification

Opis Włączenie powiadomień dla kanału

Miejsce użycia:

CubaToolBar/plugins/CommunicatorPlugin::toHtml

Miejsce włączenia

CubaToolBar/plugins/CommunicatorPlugin::toHtml

ViewsRebuild (/classes/PatchParser/ViewsRebuildService)

ViewsRebuild.beforeDropViews

Opis Event wywołany przed drop-owaniem widoku w bazie danych

Miejsce użycia:

EventEmitter\EventEmitter\ViewsRebuildService::rebuildViews

Miejsce włączenia

UpdateCmdTool/UpdateCmdToolExe::viewsRebuild

ViewsRebuild.afterDropViews

Opis Event wywołany po dropie widoku w bazie danych

Miejsce użycia:

EventEmitter\EventEmitter\ViewsRebuildService::rebuildViews

Miejsce włączenia

UpdateCmdTool/UpdateCmdToolExe::viewsRebuild

ViewsRebuild.beforeCreateViews

Opis Event wywołany przed utworzeniem widoku w bazie danych

Miejsce użycia:

EventEmitter\EventEmitter\ViewsRebuildService::rebuildViews

Miejsce włączenia

UpdateCmdTool/UpdateCmdToolExe::viewsRebuild

ViewsRebuild.afterCreateViews

Opis Event wywołany po utworzeniem widoku w bazie danych

Miejsce użycia:

EventEmitter\EventEmitter\ViewsRebuildService::rebuildViews

Miejsce włączenia

UpdateCmdTool/UpdateCmdToolExe::viewsRebuild

EventTimeSheet (/classes/EventsTimeSheet/EventsTimeSheetWidget)

EventTimeSheet.stopEvent

Opis Zatrzymanie zdarzenia na kalendarzu

Miejsce użycia:

EventsTimeSheetWidget::stopEvent

BUSINESSCARD (/model/Contacts/BusinessCardBean)

BUSINESSCARD.afterDelete

Opis Event wywołany po usunięciu kontaktu biznesowego

Miejsce użycia:

/model/Contacts/BusinessCardBean::softDelete

CONTACTPERSON

CONTACTPERSON.afterDelete

Opis Event wywołany po usunięciu kontaktu do osoby

Miejsce użycia:

/model/Contacts/BusinessCardBean::softDelete
/model/Contacts/ContactPersonBean::softDelete

CONTACT

CONTACT.afterDelete

Opis Event wywołany po usunięciu Kontaktu

Miejsce użycia:

/model/Contacts/PContact::softDelete

::

EventBean

EventBean.beforeCreate

Opis Event wywołany podczas dodawania zadania

Miejsce użycia:

/model/Tasks/Event::insert

Document (/modules/ADocuments/beans/Document)

DocumentBean.beforeUpdateRight

Opis Event na dokumencie przed aktualizacji praw Miejsce użycia:

/modules/ADocuments/beans/Document::setRights

DocumentBean.afterUpdateRight

Opis Event na dokumencie po aktualizacji praw Miejsce użycia:

/modules/ADocuments/beans/Document::setRights

DocumentBean.beforeAddRight

Opis Event na dokumencie przed dodaniem praw Miejsce użycia:

/modules/ADocuments/beans/Document::setRights

DocumentBean.afterAddRight

Opis Event na dokumencie po dodaniem praw Miejsce użycia:

/modules/ADocuments/beans/Document::setRights

DocumentForm (/modules/ADocuments/forms/DocumentForm)

DocumentForm.beforeSave

Opis Event na dokumencie przed zapisem Miejsce użycia:

/modules/ADocuments/forms/DocumentForm::save

DocumentForm.afterSave

Opis Event na dokumencie po zapisem Miejsce użycia:

/modules/ADocuments/forms/DocumentForm::save

DocumentForm.beforeSave

Opis Event na dokumencie przed zapisem Miejsce użycia:

/modules/ADocuments/forms/DocumentForm::save

save

Opis Event na dokumencie podczas zapisu Miejsce użycia:

/modules/ADocuments/forms/DocumentForm::save

DocumentForm.beforeToHtml

Opis Event na dokumencie podczas generowania html-a Miejsce użycia:

/modules/ADocuments/forms/DocumentForm::toHtml