Przejdź do głównej treści

Lista Eventów zarejestrowanych po stronie PHP

Info

Jeśli jeszcze nie wiesz jak utworzyć i zarejestować event, kliknij tutaj

FKOrderCompletingSaved

Opis Zapis pozycji na liście produktów Nazwa Eventu z namespace

Ready\App\Evidence\Event\FKOrderCompletingSaved

Miejsce użycia:

/modules/Evidence/forms/FKOrderCompletingForm.inc::doSave

AttachedToProcess

Opis Dodanie załącznika do Dokumentu

Nazwa Eventu z namespace

 Ready\App\Documents\Event\AttachedToProcess

Miejsce użycia:

/modules/ADocuments/beans/Document::attachToProcess

Login

Opis Zdarzenie ma za zadanie rejestrowanie logowania danym sposobem

Nazwa Eventu z namespace

Ready\App\Login\Event\Login  

Miejsce użycia:

/modules/Login/LoginForm::dispose
/modules/Login/LoginForm::onbLoginButtonClick
/modules/Login/LoginForm::onFirebaseLogin
/modules/Login/LoginForm::onOktaLogin  

AttachedToProcess

Opis Dodanie załącznika do Dokumentu

Nazwa Eventu z namespace

 Ready\App\Documents\Event\AttachedToProcess

Miejsce użycia:

/modules/ADocuments/beans/Document::attachToProcess

VatNote\Cost\Created

Opis Utworzenie faktury kosztowej

Nazwa Eventu z namespace

Ready\App\Documents\Event\VatNote\Cost\Created 

Miejsce użycia:

/modules/ADocuments/services/VatCostService::createCostPositionFromVatDecompositionList

GeneratedFromVatDecompositionList

Opis Utworzenie faktury kosztowej listy

Nazwa Eventu z namespace

Ready\App\Documents\Event\VatNote\Cost\GeneratedFromVatDecompositionList

Miejsce użycia:

/modules/ADocuments/services/VatCostService::createCostPositionFromVatDecompositionList

MessageLogged

Opis Zarejestrowanie wiadomości w logu

Nazwa Eventu z namespace

Ready\Component\System\Log\Event\MessageLogged

Miejsce użycia:

src/Component/System/Log/Log::__call 

FeaturesSaved

Opis Podczas zapisu cech na dokumencie

Nazwa Eventu z namespace

Ready\App\Documents\Event\FeaturesSaved

Miejsce użycia:

/modules/ADocuments/plugins/DocFeaturesPlugin::onSave 

FeaturesSaved

Opis Podczas zapisu cech na sprawie

Nazwa Eventu z namespace

Ready\App\Processes\Event\FeaturesSaved 

Miejsce użycia:

/modules/AProcesses/forms/ProcessFeaturesForm::save

FolderSynchronized

Opis Event do synchronizacji folderów w skrytce mail-owych

Nazwa Eventu z namespace

Ready\App\Emails\Event\FolderSynchronized

Miejsce użycia:

/modules/Emails/EmailAccount::synchronizeMessages

LicenceRegistration

Opis Event do synchronizacji folderów w skrytce mail-owych

Nazwa Eventu z namespace

LicenceVerifier\event\LicenceRegistration 

Miejsce użycia:

/modules/Settings/Licence/LicenceService::registerNewLicense  
/modules/Settings/Licence/LicenceDialog::save

MainFormSave

Opis Event do synchronizacji folderów w skrytce mail-owych

Nazwa Eventu z namespace

Ready\App\Processes\Event\MainFormSave

Miejsce użycia:

/modules/AProcesses/forms/ProcessMainGeneralForm::save

MainFormOnToHtml

Opis Event do zmiany formularza w sprawie, dla teczek przypisanych do projektów

Nazwa Eventu z namespace

Ready\App\Processes\Event\MainFormOnToHtml

Miejsce użycia:

/modules/AProcesses/forms/ProcessMainGeneralForm::toHtml 

MainFormOnToHtml

Opis Event do zmiany formularza w sprawie, dla teczek przypisanych do projektów

Nazwa Eventu z namespace

Ready\App\Processes\Event\MainFormOnToHtml

Miejsce użycia:

/modules/AProcesses/forms/ProcessMainGeneralForm::save

MainFormOnToHtml

Opis Event wywoływany podczas z

Nazwa Eventu z namespace

Ready\App\Evidence\Event\FKElementFeaturesSaved

Miejsce użycia:

/modules/Evidence/forms/FKElementFeaturesForm::save

Logout

Opis Event wywoływany podczas wylogowania się z systemu

Nazwa Eventu z namespace

Ready\App\Login\Event\Logout 

Miejsce użycia:

/modules/Login/Login::__construct